Sklep korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Regulamin Wypożyczalni gier planszowych sklepu Replikator

Ostatnia aktualizacja: 12 czerwca 2013 (utworzenie).

 


§ 1. Regulamin ustala zasady korzystania z Wypożyczalni Gier Planszowych prowadzonej przez BULGARI CAFE Adam Josifow w Warszawie, ul. Białobrzeska 9/50, 02-379 Warszawa, NIP 521-147-65-35, pod adresem Grzybowska 71, 00-844 Warszawa, zwaną dalej Wypożyczalnią, przez osoby zapisane do Wypożyczalni, zwane dalej Wypożyczającym.

 

§ 2. Do Wypożyczalni może zapisać się osoba pełnoletnia na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (paszportu, dowodu osobistego). W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

 

§ 3. Wypożyczone gry należy zwrócić w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnego używania. Zwrot wypożyczonej gry winien nastąpić do rąk pracownika Wypożyczalni. Pozostawienie gry na ladzie lub w innym miejscu na terenie Wypożyczalni nie jest uznawane za zwrot. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane nieprawidłowo dokonanym zwrotem.

 

§ 4. Na żądanie Wypożyczającego pracownik Wypożyczalni może wydać potwierdzenie przyjęcia zwrotu z podaniem jego daty.

 

§ 5. Podstawowy i minimalny okres wypożyczenia wynosi 3 dni.

 

§ 6. Wypożyczający chcący przedłużyć okres wypożyczenia powyżej 3 dni musi powiadomić o tym fakcie Wypożyczalnię. Opłata za przedłużenie okresu wypożyczenia o jeden dzień jest zgodna z Cennikiem. Cena za wypożyczenie dłuższe niż 7 dni jest uzgadniana indywidualnie.

 

§ 7. Opłata za wypożyczenie gry na na czas określony w pkt. 5 regulaminu zgodna jest z Cennikiem.

 

§ 8. Wypożyczający jest odpowiedzialny za stan techniczny gry od momentu wydania jej przez pracownika Wypożyczalni.

 

§ 9. Wypożyczający winien sprawdzić stan gry przed jej wypożyczeniem, w tym czy ilość elementów gry zgodna jest ze spisem. Wszelkie zastrzeżenia, braki lub uszkodzenia winny być zgłoszone przed wypożyczeniem. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że wypożyczana gra była kompletna i nie była w żaden sposób uszkodzona. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność w wypadku uszkodzenia lub utraty gry lub części jej elementów. Odpowiedzialność ta jest wyłączona w wypadku działania siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, o charakterze nadzwyczajnym, niezależnym od stron, któremu nie można było zapobiec lub gdy szkoda nastąpiła z wyłącznej winy Wypożyczalni.

 

§ 10. W wypadku, gdy gra zostanie uszkodzona i/lub zdekompletowana, Wypożyczający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości ceny detalicznej nowej gry, wskazanej w cenniku (nie obowiązują wówczas żadne ceny promocyjne). Opłata ta może zostać uiszczona samoistnie lub zostać potrącona z kaucji (patrz: punkty 12-17). Z chwilą uiszczenia opłaty własność uszkodzonej lub zdekompletowanej gry przechodzi na Wypożyczającego.

 

§ 11. W wypadku gdy uszkodzenie i/lub zdekompletowanie gry nie jest znaczne i naprawa jest możliwa i uzasadniona ekonomicznie, Wypożyczający zobowiązany jest do uiszczenia kosztów tej naprawy, nie więcej niż do wysokości ceny brutto za wypożyczoną grę. Koszty te zostaną wskazane przez Wypożyczalnie.

 

§ 12. Wypożyczający ma prawo według własnego wyboru do uiszczenia opłaty wskazanej w pkt. 9 lub do uiszczenia kosztów naprawy gry wskazanych w pkt. 10 regulaminu.

 

§ 13. Kaucja za każdą grę pobierana jest z góry i wymagana przy każdym wypożyczeniu gry.

 

§ 14. Kaucja jest wnoszona w wysokości ceny rynkowej nowej wypożyczanej gry, zgodnej z ceną sklepową gry (nie obowiązują ceny promocyjne) w sklepie Replikator.

 

§ 15. Kaucja jest zwracana Wypożyczającemu po zwróceniu gry, pomniejszona o opłatę za cały okres wypożyczenia.

 

§ 16. Za zwłokę w zwrocie gry do Wypożyczalni (w tym za brak powiadomienia, o którym mowa w pkt. 6) pobierana jest opłata w wysokości 10 zł za każdy dzień zwłoki.

 

§ 17. W uzasadnionych przypadkach pracownik Wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia gry.

 

§ 18. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu zaczynają obowiązywać 14 dni od dnia ich opublikowania. Publikacja nastąpi w widocznym miejscu na terenie Wypożyczalni i na stronie internetowej Replikator.pl. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11. lutego 2013 roku.

 

§ 19. Na żądanie Wypożyczającego pracownik Wypożyczalni ma obowiązek wręczyć egzemplarz niniejszego Regulaminu i Cennika.

 

§ 20. Wypożyczającemu przysługuje 5% rabatu na zakup nowego egzemplarza zwracanego tytułu w sklepie Replikator. Zniżka jest bezterminowa i zostaje naliczona za okazaniem pokwitowania. Zniżka nie obowiązuje w wypadkach opisanych w pkt. 10 i 11 i dotyczy tylko sprzedaży w siedzibie sklepu Replikator. W powyższym wypadku opłata za wypożyczenie tytułu nie jest wliczana w cenę zakupu gry.

Szukaj
Kategorie
PROMOCJE

» Przedsprzedaże


» Sezonowy opad cenowy

KONIECZNIE SPRAWDŹ

 

Kolekcjoner Kości - nasz program rabatowy

 

Znajdź nas na Facebooku

 

Kontakt
Masz jakieś pytania? Potrzebujesz pomocy przy wyborze produktów? Chciałbyś, abyśmy sprowadzili dla Ciebie coś, czego nie ma w naszej ofercie podstawowej? Skontaktuj się z nami mailowo:

sklep@replikator.pl

lub telefonicznie (w godz 11-18 ):

Adam: 501-388-916

NASI PARTNERZY

Polter.pl


Radio Kampus 97,1 FM


FilmyFantastyczne.pl


Kliknij i dowiesz się o nich więcej!I-SZOP.pl - wyszukiwarka gier planszowych, porównywarka cen, gry planszowe, RPG, karciane, kolekcjonerskie, figurkowe i bitewne, opinie, recenzje

 

Skąpiec.pl - Kupuj najtaniej!

Legenda:
Polecamy! - Polecamy
Wysyłamy w ciągu 24 godzin. - Wysyłamy w ciągu 24 godzin

Nasze paczki dostarczają:
Sprawdź opinie o nas na CENEO
Akceptujemy karty płatnicze
Sklep z grami